NESTAUSDC

NESTA
/USDC

Nest Arcade Price (NESTA)
$0.00008811
0.00008811 USDC
Price Action
24h Vol$147.52
Liquidity
$2.33K
FDV$85.69K
Mkt Cap
$85.69K
Pool Created
1 year ago
Pooled NESTA
13,581,269.68$1.16K
Pooled USDC
1,164.02$1.16K
Pool
71gts...3ZRA
NESTA
Czt7F...QxhV
USDC
EPjFW...Dt1v