ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:26 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.6M
โทเค็น:1.42M
TXNS 24 ชั่วโมง: 331
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$11.41K

กองทุนBeanEco SmartChain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBeanEco SmartChainคือ 331ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$11.41K +59.3%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม BeanEco SmartChain ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$0.00037971550%-97.43%-81.55%-81.55%US$7.43KUS$0.1437
US$0.59031000%-0.39%-1.92%-7.34%US$1.43KUS$62.01K
US$0.000812780%0%0%-86.19%US$993.17US$737.52
US$14.49460%-19.85%+22.4%+150.03%US$3.34KUS$7.2K
US$0.9973240%0%-1.13%+0.65%US$2.53KUS$54.25K
US$0.00001135200%+67.78%+67.78%+67.78%US$1.139US$0.00068
US$0.053854200%0%-1.44%+13.26%US$363.14US$1.93K
US$0.0008511160%0%-2.51%-41.18%US$670.44US$3.55K
US$0.9973130%0%0%+0.08%US$671.94US$11.36K
US$0.092488120%-100%-100%-100%US$267.28US$0.00045
US$0.056598100%0%-2.5%-2.5%US$0.436US$0.00022
US$0.997990%0%0%-0.14%US$844.17US$16.77K
US$0.05688260%-3.7%+1.06%+1.06%US$0.2813US$0.00016
US$0.056676+0.25%+1.01%+1.01%+1.01%US$0.2333US$0.00013
US$0.05676460%+2.44%+2.44%+2.44%US$0.1966US$0.00011
US$0.05248550%0%-5.2%-1.88%US$65.83US$1.67K
US$0.05227850%0%0%-7.29%US$76.74US$1.73K
US$0.165650%+58.86%+58.86%+58.86%US$0.00634US$0.05218
US$0.05646640%0%-1.58%-1.58%US$0.1858US$0.00011
US$0.06285240%0%0%-3.85%US$30.18US$8.14K