ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:86 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:816
กองทุน:2.15M
โทเค็น:1.9M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo

🚨 ที่ปรึกษา: The USD value of EthereumFair is derived from CoinGecko.

เรียนรู้เพิ่มเติม
TXNS 24 ชั่วโมง:311
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$137.50

กองทุนEthereumFair

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาEthereumFairคือ 311ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$137.50 +27,671%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.00004381860%0%+41.97%+39.71%US$88.45US$820.29US$25.6M
US$0.00004385320%0%+43.48%+43.48%US$11.47US$121.99US$25.48M
US$0.00004394300%0%+40.37%+40.37%US$6.0307US$1.89KUS$25.6M
US$0.00008068220%0%+8.47%+8.47%US$6.8751US$301.79US$454.41
US$0.00004037170%0%+32.03%+32.03%US$5.971US$115.77US$23.52M
US$0.083369150%0%+39.57%+39.57%US$1.1992US$10.20US$380.36K
US$0.063837150%0%+6.72%+3.47%US$1.7792US$751.91US$16.23K
US$0.00004203100%0%+36.81%+36.81%US$1.066US$17.16US$25.03M
US$0.083223100%0%+30.15%+30.15%US$0.8974US$9.2894US$356.3K
US$0.08338780%0%+37.74%+37.74%US$0.6739US$8.0052US$368.35K
US$0.0000846770%0%+12.27%+12.27%US$0.9943US$21.03US$476.98
US$0.08340150%0%+22.19%+22.19%US$0.3418US$7.299US$376.64K
US$0.05127250%0%+6.91%+2.7%US$0.04423US$514.70US$41.22K
US$0.06254650%0%-53.3%-53.3%US$3.40US$5.844US$254.12
US$0.000183240%0%-83%-83%US$68.15US$16.48US$105.67
US$0.000112130%0%+0.77%+0.77%US$0.1278US$1.6731US$215.46
US$0.0000107130%0%-52.22%-52.22%US$1.5968US$3.4085US$1.1K
US$0.0000400930%0%+18.33%+18.33%US$0.0836US$1.3172US$23.36M
US$0.08914330%0%-0.18%-0.18%US$0.07981US$645.83US$9.12M
US$143.1020%0%+7.17%+7.17%US$0.05041US$8.2245US$143.64