กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก Blast Sepolia (Testnet)

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ Blast Sepolia (Testnet) จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน Blast Sepolia (Testnet) ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
24 นาทีที่ผ่านมาUS$0.386421+9.3%+27.82%+27.82%+27.82%US$2.76KUS$20.48KUS$74.54K
31 นาทีที่ผ่านมาUS$3.691410%0%0%0%US$36.91US$3.03KUS$36.91M
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$5.96548-6.67%-15.59%-15.59%-15.59%US$24.46US$269.91US$74.51K
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.2407700%+3261.04%+3475.79%+3475.79%US$1.96KUS$5.41KUS$81.5K
5 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0480310%0%0%0%US$0.04803US$14.50US$14.94
6 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00877710%0%0%0%US$5.8457US$17.54US$2.63M
10 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$3.6612340%0%0%0%US$20.03US$0.00923US$36.97M
12 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000200310%0%0%0%US$0.2003US$40.18US$198.93
12 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00269670%0%+32.2%-99.92%US$24.2KUS$23.58KUS$5.42M
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$18.9530%0%0%+0.01%US$1.01KUS$4.72KUS$18.95B
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00963150%0%0%+5.55%US$49.69US$1.44KUS$965.31
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.07305110%0%0%0%US$14.49US$608.43US$319.38
18 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00868210%0%0%0%US$5.7822US$17.35US$2.6M
19 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.318910%0%0%0%US$28.89US$635.47US$349.41
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.06639910%0%0%0%US$29.01US$638.19US$701.82
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00297810%0%0%0%US$0.005957US$58.50US$29.26K
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000320810%0%0%0%US$29.09US$639.93US$3.52K
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00874510%0%0%0%US$5.824US$17.47US$2.62M
1 วันที่ผ่านมาUS$0.013581880%-1.22%+1.5%+133.83%US$13.48KUS$6.49KUS$11.78K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.00278510%0%0%0%US$0.00004639US$0.00548US$99.78K