กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก Hedera Hashgraph

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ Hedera Hashgraph จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน Hedera Hashgraph ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
4 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011811670%0%-57.02%-57.02%US$2.1KUS$8.73KUS$91.85K
6 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.212110%0%0%0%US$16.47US$63.49US$212.1M
11 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$3.647540%0%0%+37.55%US$54.85US$12.99US$4.91B
12 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.512240%0%+3.62%+5.15%US$3.3421US$48.07US$3.41M
17 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.1699760%0%+1.68%+10.13%US$1.15KUS$2.39KUS$125.53M
19 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.166850%0%0%+3.4%US$3.809US$55.99US$123.18M
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.010743970%+6.1%+15.79%+2.94%US$60.8KUS$73.71KUS$156.42K
23 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.1642280%0%0%+1.61%US$176.77US$42.89US$121.28M
1 วันที่ผ่านมาUS$0.1589100%0%0%-3.52%US$144.74US$0.00013US$125.76M
1 วันที่ผ่านมาUS$0.00007316150%0%0%-68.94%US$75.44US$0.04899US$30.89
1 วันที่ผ่านมาUS$2.326370%0%0%+0.27%US$14.84US$5.2267US$1.08T
1 วันที่ผ่านมาUS$0.169950%0%0%+9.8%US$16.42US$1.12KUS$125.53M
1 วันที่ผ่านมาUS$0.064665210%0%0%-44.31%US$450.48US$1.64KUS$9.35K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.010328500%0%0%0%US$0.00US$0.2105US$2.15K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.0000622650%0%0%+276192.24%US$0.5344US$0.8597US$81.44K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.000132340%0%0%+47.14%US$0.6115US$0.6129US$39.55K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.07706650%0%0%-97.74%US$0.5192US$0.2065US$3.02K
2 วันที่ผ่านมาUS$0.232550%0%0%+0.03%US$12.27KUS$295.87KUS$1.16M
2 วันที่ผ่านมาUS$0.494300%0%0%0%US$0.00US$2.37KUS$3.3M
2 วันที่ผ่านมาUS$0.171150%0%+4.14%+4.14%US$39.92US$124.63US$126.37M