กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก Solana

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ Solana จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน Solana ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
8 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0811064-0.6%-0.6%-0.6%-0.6%US$0.00002992US$7.236US$5.6245
16 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00143710%0%0%0%US$0.5859US$2.4KUS$1.44K
27 นาทีที่ผ่านมาUS$0.09404720%-52.48%-52.48%-52.48%US$0.001974US$0.00042US$0.406
27 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00051023,668-7.3%+7.37%+7.37%+7.37%US$382.99KUS$18.35KUS$54.8K
38 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05248751-9.57%-62.28%-62.28%-62.28%US$2.2906US$6.7581US$249.11
47 นาทีที่ผ่านมาUS$0.066059770%+25.7%+25.7%+25.7%US$1.75KUS$741.01US$599.70
50 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00003516919+7.36%-9.71%-9.71%-9.71%US$20.35KUS$16.36KUS$24.68K
50 นาทีที่ผ่านมาUS$0.010446140%-99.67%-99.67%-99.67%US$0.001306US$0.00005US$0.008745
50 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05612420%-0.98%-0.98%-0.98%US$0.3924US$114.25US$306.97
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0714120%-93.36%-93.36%-93.36%US$4.2331US$0.00US$0.2966
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.007335536+6%-23.81%+13.49%+13.49%US$26.7KUS$2.92KUS$7.35K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011214670%-100%-100%-100%US$4.2352US$0.00US$0.000488
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0680632150%+1.21%-0.34%-0.34%US$5.21KUS$1.4KUS$781.34
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0564460%-1.14%-1.69%-1.69%US$3.7142US$1.23KUS$645.34
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$3.07444,527-0.44%-65.17%-44.75%-44.75%US$411.45KUS$9.49KUS$30.58K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.06474710%0%0%0%US$0.007426US$0.00866US$1.68K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0125414110%-95.94%-95.94%-95.94%US$14.21US$0.00US$0.00002726
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.08181840%-100%-100%-100%US$4.2331US$0.00002US$0.000801
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.074375663-54.32%-100%-99.98%-99.98%US$7.95KUS$1.8848US$18.59
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.053757318+7.42%-35%+6.77%+6.77%US$6.65KUS$2.68KUS$3.76K