ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก TON

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ TON จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน TON ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
17 นาทีที่ผ่านมาUS$0.06147550%+5.74%+5.74%+5.74%US$52.50US$2.86KUS$1.5K
27 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05871111+20.66%+1099.2%+1099.2%+1099.2%US$44.85US$94.92US$276.05
47 นาทีที่ผ่านมาUS$0.082407220%+433.85%+433.85%+433.85%US$124.13US$194.51US$243.17
47 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0708510%0%0%0%US$0.27US$135.52US$141.70
57 นาทีที่ผ่านมาUS$0.000191260%-7.38%-7.38%-7.38%US$27.62US$314.60US$192.29
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0056510%0%0%0%US$2.6554US$108.07US$5.41K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000107310%0%0%0%US$0.072685US$0.00001US$1.93K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00003046107+12.43%+1156.17%+2697.67%+2697.67%US$2.75KUS$474.24US$1.87K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0000181920%0%+2.59%+2.59%US$0.4473US$41.47US$1.84K
2 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.004531120%0%+340.13%+340.13%US$1.829US$4.0742US$7.5783
2 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000921140%0%+7.42%+7.42%US$0.1043US$2.2783US$1.6763
2 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.017566540%0%-100%-100%US$2.71US$0.00US$0.0827
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.064297270%+9.95%+71.57%+71.57%US$248.39US$653.64US$871.30
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0002883210%0%-99.97%-99.97%US$63.95US$0.0054US$2.6992
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.003513453+14.27%+69.59%+9934.32%+9934.32%US$42.73KUS$9.23KUS$35.13K
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000546160%0%+0.57%+0.57%US$47.07US$10.87KUS$6.54K
4 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011367850%0%-100%-100%US$29.61US$0.00US$0.053227
5 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0000787750%0%+10.66%+10.66%US$372.42US$9.27KUS$7.85K
5 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00005487100%0%+578.59%+578.59%US$11.19US$4.697US$6.18K
7 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0310460%0%0%-1.52%US$21.59US$865.96US$92.92K