GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SPUNWFLR

SPUN
/
WFLR

Spunionราคา (SPUN)
US$0.072987
0.0511 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.883
สภาพคล่อง
US$14.48K
ผู้ครอบครอง
อายุ
28 วัน
FDV
US$25.81K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$25.81K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$0.883
5
ซื้อ
ขาย
2
3

SPUN/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาSPUN/WFLR

ราคาปัจจุบันของSPUN (SPUN/WFLR) ในBlazeSwap (Flare) คือ US$0.00000002987 ราคาขึ้น 2.02% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.883 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 5 ที่อยู่สัญญา SPUN/WFLRคือ0x0867a9187237e099711d3127013ec562a29d94d4 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$25,892.23และกลุ่มสภาพคล่องของ US$14,477.43