GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
HEPEWFLR

HEPE
/
WFLR

Hepe Frogราคา (HEPE)
US$0.0107164
0.083041 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$130.23
สภาพคล่อง
US$12.73K
ผู้ครอบครอง
อายุ
2 เดือน
FDV
US$30.2K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$30.2K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$130.23
8
ซื้อ
ขาย
6
2

HEPE/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาHEPE/WFLR

ราคาปัจจุบันของHEPE (HEPE/WFLR) ในBlazeSwap (Flare) คือ US$0.00000000007164 ราคาขึ้น 2.86% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$130.23 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 8 ที่อยู่สัญญา HEPE/WFLRคือ0x0dea1870b4fbb9ce19338236c7b12f695f3cc29a โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$30,140.07และกลุ่มสภาพคล่องของ US$12,731.87