GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
BNZWFLR

BNZ
/
WFLR

BonezCoinราคา (BNZ)
US$0.004818
0.2058 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$697.80
สภาพคล่อง
US$96.65K
ผู้ครอบครอง
อายุ
4 เดือน
FDV
US$482.6K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$482.6K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$697.80
62
ซื้อ
ขาย
46
16

BNZ/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาBNZ/WFLR

ราคาปัจจุบันของBNZ (BNZ/WFLR) ในEnosys (Flare) คือ US$0.004818 ราคาขึ้น 0.68% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$697.80 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 62 ที่อยู่สัญญา BNZ/WFLRคือ0x2c934bbbd152a40419d3330e4d79f362bc6691d6 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$481.3Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$96,649.94