GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
POODLEWFLR

POODLE
/
WFLR

PoodleCoinราคา (POODLE)
US$0.085487
0.062327 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$2.65K
สภาพคล่อง
US$27.32K
ผู้ครอบครอง
อายุ
11 เดือน
FDV
US$462.98K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$462.98K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$2,648.29
110
ซื้อ
ขาย
47
63

POODLE/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาPOODLE/WFLR

ราคาปัจจุบันของPOODLE (POODLE/WFLR) ในBlazeSwap (Flare) คือ US$0.000000005487 ราคาขึ้น 12.09% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$2,648.29 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 110 ที่อยู่สัญญา POODLE/WFLRคือ0x48dfd679649cc18d0317cebb495987f9f99492e5 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$463.53Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$27,319.07