GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
HLNeUSDT

HLN
/
eUSDT

Helionราคา (HLN)
US$0.1382
0.1363 eUSDT


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$9.46K
สภาพคล่อง
US$388.41K
ผู้ครอบครอง
อายุ
6 เดือน
FDV
US$19.86M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$6.16M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$9,457.00
127
ซื้อ
ขาย
78
49

HLN/eUSDTแผนภูมิราคา

สถิติราคาHLN/eUSDT

ราคาปัจจุบันของHLN (HLN/eUSDT) ในEnosys (Flare) คือ US$0.1382 ราคาขึ้น 2.46% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$9,457.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 127 ที่อยู่สัญญา HLN/eUSDTคือ0x9bd53ecb4b7c09f41a336f85c345aa8dcafdf52c โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$20Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$388.41K