GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
TUAHWFLR

TUAH
/
WFLR

HawKTuahTokenราคา (TUAH)
US$0.0004409
0.02231 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$0.00
สภาพคล่อง
US$34.34
ผู้ครอบครอง
อายุ
21 วัน
FDV
US$373.43
มูลค่าตามราคาตลาด
US$373.43
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
N/A
N/A
ซื้อ
ขาย
0
0

TUAH/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาTUAH/WFLR

ราคาปัจจุบันของTUAH (TUAH/WFLR) ในBlazeSwap (Flare) คือ US$0.0004409 ราคาขึ้น 0% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$0.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 0 ที่อยู่สัญญา TUAH/WFLRคือ0xcc4a3f64b7f5232ee433cf6b3c39332adff83229 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$374.40และกลุ่มสภาพคล่องของ US$34.34