GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
FOCUSWFLR

FOCUS
/
WFLR

Focusราคา (FOCUS)
US$0.002235
0.09548 WFLR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$3.5K
สภาพคล่อง
US$60.52K
ผู้ครอบครอง
อายุ
2 เดือน
FDV
US$1.22M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$1.22M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$3,504.45
20
ซื้อ
ขาย
14
6

FOCUS/WFLRแผนภูมิราคา

สถิติราคาFOCUS/WFLR

ราคาปัจจุบันของFOCUS (FOCUS/WFLR) ในBlazeSwap (Flare) คือ US$0.002235 ราคาขึ้น 15.3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$3,504.45 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 20 ที่อยู่สัญญา FOCUS/WFLRคือ0xe22bd33d1ffabc852da40ec817f7754acb3f2672 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$1.22Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$60,524.18