GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
D
USDC

DIAM
/
USDC

Diamond Standard Caratsราคา (DIAM)
US$0.7973
0.7992 USDC


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$1.06K
สภาพคล่อง
US$3.54K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$618.09K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$618.09K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$1,059.03
29
ซื้อ
ขาย
18
11

DIAM/USDCแผนภูมิราคา

การซื้อขายพูลอื่นๆ Diamond Standard Carats (DIAM)

สถิติราคาDIAM/USDC

ราคาปัจจุบันของDIAM (DIAM/USDC) ในSaucerswap V2 คือ US$0.7973 ราคาขึ้น 0.38% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$1,059.03 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 29 ที่อยู่สัญญา DIAM/USDCคือ0x7a6e41cd8b08fd7a13df73fbc3c8d3209bd3efbc โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$621.86Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$3,538.18