GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
durevTON

durev
/
TON

povel durevราคา (durev)
US$0.08916
0.01396 TON
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$148.78K
สภาพคล่อง
US$1.09M
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$8.92M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$8.92M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$148.78K
330
ซื้อ
ขาย
207
123

durev/TONแผนภูมิราคา

สถิติราคาdurev/TON

ราคาปัจจุบันของdurev (durev/TON) ในDeDust คือ US$0.08916 ราคาขึ้น -6.76% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$148.78K โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 330 ที่อยู่สัญญา durev/TONคือEQCCsJOGdUdSGq0ambJFgSptdHfDPkaQlKlLIKTqtazhhcps โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$8.88Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$1.09M