GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
Y
TON

YODA
/
TON

Nhóm thanh khoản thấp
Nhóm này có tính thanh khoản rất thấp và giá có thể chênh lệch đáng kể.Xem YODA / SOL (Raydium)
Giá YODA TON (YODA)
117,42 N US$
16.339,87 TON


Khối lượng 24h
0,00 US$
Thanh khoản
0,1435 US$
Chủ sở hữu
Tuổi
10 ngày
FDV
>$999T
Giá trị vốn hóa thị trường
>$999T
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
N/A
N/A
Mua
Bán
0
0

Biểu đồ giá YODA/TON

YODA/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của YODA (YODA/TON) trên DeDust là 117,42 N US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 0,00 US$ với tổng cộng 0 giao dịch. YODA/TON có địa chỉ hợp đồng là EQAM9HiZWckMUX0ONPWhg3ZksrNVN4PCKlY806a6GTOumA73, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là >$999T và bể thanh khoản là 0,1435 US$.