GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
KONGTON

KONG
/
TON

Giá TON KONG (KONG)
0,053837 US$
0,065419 TON


Khối lượng 24h
37,54 US$
Thanh khoản
26,6 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
2 tháng
FDV
34,23 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
34,23 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
37,54 US$
4
Mua
Bán
1
3

Biểu đồ giá KONG/TON

KONG/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của KONG (KONG/TON) trên Ston.fi là 0,000003837 US$, giá này đã tăng -2,38% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 37,54 US$ với tổng cộng 4 giao dịch. KONG/TON có địa chỉ hợp đồng là EQB2H1jUrc894BYsBLD439mqRPVNEpIy6oixrYy9WU5sf39Z, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 34.149,15 US$ và bể thanh khoản là 26.599,45 US$.