GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
V
TON

VTB
/
TON

Nhóm thanh khoản thấp
Nhóm này có tính thanh khoản rất thấp và giá có thể chênh lệch đáng kể.Xem VTB / USDT (Pancakeswap V2 (BSC))
Giá VTB on TON (VTB)
88.426,77 US$
12.406,95 TON


Khối lượng 24h
0,00 US$
Thanh khoản
0,1425 US$
Chủ sở hữu
Tuổi
10 ngày
FDV
>$999T
Giá trị vốn hóa thị trường
>$999T
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
N/A
N/A
Mua
Bán
0
0

Biểu đồ giá VTB/TON

VTB/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của VTB (VTB/TON) trên DeDust là 88.426,77 US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 0,00 US$ với tổng cộng 0 giao dịch. VTB/TON có địa chỉ hợp đồng là EQB8ZMvkDhlQ6ZpfnVkpmole-82KqcJ8vYhiRYsDh3zVr3Cv, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 655,93 US$ và bể thanh khoản là 0,1425 US$.