GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
T
TON

TFISH
/
TON

Giá Tfish (TFISH)
0,057163 US$
0,051 TON


Khối lượng 24h
54,11 US$
Thanh khoản
8,64 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
14 ngày
FDV
7,18 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
7,18 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
54,11 US$
6
Mua
Bán
0
6

Biểu đồ giá TFISH/TON

TFISH/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của TFISH (TFISH/TON) trên DeDust là 0,000007163 US$, giá này đã tăng -3,65% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 54,11 US$ với tổng cộng 6 giao dịch. TFISH/TON có địa chỉ hợp đồng là EQBYO021_MK23vC55n-YWO2_I-HGOr6W-o7J5BXHazTqIeAG, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 7.162,82 US$ và bể thanh khoản là 8.635,68 US$.