GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
$
TON

$BIRDDOG
/
TON

Giá BIRDDOG ($BIRDDOG)
0,00003136 US$
0,054369 TON


Khối lượng 24h
8,3718 US$
Thanh khoản
3,6 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
11 ngày
FDV
2,5 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
2,5 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
8,3718 US$
1
Mua
Bán
0
1

Biểu đồ giá $BIRDDOG/TON

$BIRDDOG/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của $BIRDDOG ($BIRDDOG/TON) trên DeDust là 0,00003136 US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 8,3718 US$ với tổng cộng 1 giao dịch. $BIRDDOG/TON có địa chỉ hợp đồng là EQBhKP7HDx16c43ixWhIOMprgfj86mC5j7JaTdlKQZBHfgVs, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 2.508,93 US$ và bể thanh khoản là 3.596,88 US$.