GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
PRRRTON

PRRR
/
TON

Giá cats are liquidity (PRRR)
0,0002271 US$
0,00003181 TON


Khối lượng 24h
2,59 N US$
Thanh khoản
46,98 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
10 ngày
FDV
227,23 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
227,23 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
2.590,60 US$
27
Mua
Bán
11
16

Biểu đồ giá PRRR/TON

PRRR/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của PRRR (PRRR/TON) trên DeDust là 0,0002271 US$, giá này đã tăng -3,11% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 2.590,60 US$ với tổng cộng 28 giao dịch. PRRR/TON có địa chỉ hợp đồng là EQBoE2g04-5fl2TE4Q2IRpocTniN8dOoCdY6W1moXO6kmaZ0, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 227,08 N US$ và bể thanh khoản là 46.979,58 US$.