GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
DRRRTON

DRRR
/
TON

Giá Dogs are Liquidity (DRRR)
0,053621 US$
0,065079 TON


Khối lượng 24h
21,39 US$
Thanh khoản
5,82 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
10 ngày
FDV
3,64 N US$
Giá trị vốn hóa thị trường
3,64 N US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
21,39 US$
1
Mua
Bán
1
0

Biểu đồ giá DRRR/TON

DRRR/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của DRRR (DRRR/TON) trên DeDust là 0,000003621 US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 21,39 US$ với tổng cộng 1 giao dịch. DRRR/TON có địa chỉ hợp đồng là EQDJmjhirv1JWMVTAfN1PdSvhOx3NKuvTyL4kf2bRpZx38Iu, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 3.620,87 US$ và bể thanh khoản là 5.822,82 US$.