GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
D
TON

DOGS
/
TON

Giá dogs house (DOGS)
0,075315 US$
0,087059 TON


Khối lượng 24h
0,00 US$
Thanh khoản
4,26 N US$
Chủ sở hữu
Tuổi
11 ngày
FDV
6,46 Tr US$
Giá trị vốn hóa thị trường
6,46 Tr US$
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
N/A
N/A
Mua
Bán
0
0

Biểu đồ giá DOGS/TON

DOGS/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của DOGS (DOGS/TON) trên DeDust là 0,00000005315 US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 0,00 US$ với tổng cộng 0 giao dịch. DOGS/TON có địa chỉ hợp đồng là EQDlEyWTFHW7NVtxgxlBvzrDTBj_wcFXXUeDg0Ep9voOUOAu, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 6,38 Tr US$ và bể thanh khoản là 4.261,96 US$.