GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token
W
TON

WS
/
TON

Nhóm thanh khoản thấp
Nhóm này có tính thanh khoản rất thấp và giá có thể chênh lệch đáng kể. Thanh khoản là gì?
Giá Weed Stalin (WS)
116,71 N US$
16.181,23 TON


Khối lượng 24h
0,00 US$
Thanh khoản
0,1442 US$
Chủ sở hữu
Tuổi
10 ngày
FDV
>$999T
Giá trị vốn hóa thị trường
>$999T
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
KLTxns
N/A
N/A
Mua
Bán
0
0

Biểu đồ giá WS/TON

WS/TON Chỉ số giá

Mức giá hiện tại của WS (WS/TON) trên DeDust là 116,71 N US$, giá này đã tăng 0% trong vòng 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng tiền này được báo cáo là nằm ở mức 0,00 US$ với tổng cộng 0 giao dịch. WS/TON có địa chỉ hợp đồng là EQDua2HL8I83RHqswdC6BsjKFiT5C_hb8_jPaed3NXxgQTGt, với chỉ số Định giá Pha loãng Hoàn toàn (FDV) là 81,7 NT US$ và bể thanh khoản là 0,1442 US$.