GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนAptos

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาAptosคือ 0ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$0.00 0%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Aptos ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:0
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$0.00
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0000260500%0%0%0%US$0.00US$929.91KUS$20.26M
US$0.000135200%0%0%0%US$0.00US$10.91KUS$131.3K
US$0.07951500%0%0%0%US$0.00US$13.03KUS$39.95K
US$8.4700%0%0%0%US$0.00US$5.38MUS$9.29B
US$0.05873600%0%0%0%US$0.00US$17.15KUS$8.7M
US$0.729900%0%0%0%US$0.00US$1.72MUS$30.62M
US$0.0000645300%0%0%0%US$0.00US$301.56KUS$0.00
US$0.000651200%0%0%0%US$0.00US$8.15KUS$60.91K
US$0.995200%0%0%0%US$0.00US$7.63MUS$16.15M
US$0.000030300%0%0%0%US$0.00US$9.24KUS$30.19K
US$0.142500%0%0%0%US$0.00US$305.12KUS$0.00
US$8.326200%0%0%0%US$0.00US$4.77MUS$448.14
US$0.942500%0%0%0%US$0.00US$68.81KUS$93.65M
US$0.000267700%0%0%0%US$0.00US$45.34KUS$284.49K
US$8.806100%0%0%0%US$0.00US$133.44KUS$21.06M
US$0.0423600%0%0%0%US$0.00US$49.82KUS$12.68M
US$0.0000551400%0%0%0%US$0.00US$216.07US$54.1K
US$9.081300%0%0%0%US$0.00US$143.57KUS$1.09M
US$8.85100%0%0%0%US$0.00US$3.7MUS$21.17M
US$8.762800%0%0%0%US$0.00US$2.74MUS$21.19M