ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:48 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.6M
โทเค็น:1.42M
TXNS 24 ชั่วโมง: 2,634
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$48.87K

กองทุนAurora

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาAuroraคือ 2,634ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$48.87K -55.85%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Aurora ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$0.0023731440%+0.04%+7.54%+6.15%US$758.21US$87.94K
US$0.0022451280%0%+1.28%+0.32%US$1.2KUS$281.2K
US$1.5741120%-0.58%-0.61%-0.77%US$1.76KUS$8.05K
US$0.09833710%0%-5.1%-8.49%US$258.33US$1.95K
US$0.01053640%0%+0.57%-1.24%US$1.12KUS$110.78K
US$1.5892630%0%+1.62%+0.8%US$2.42KUS$233.37K
US$0.01063620%0%+0.98%+0.01%US$1.43KUS$26.96K
US$0.002252590%+5.55%+0.27%+0.63%US$785.49US$38.47K
US$0.9989530%0%+0.07%-0.29%US$338.37US$11.19K
US$0.0003049500%0%+1.59%+1.68%US$406.68US$156.47K
US$0.0986247NaN%-100%-100%-100%US$491.42US$0.00
US$2.2485450%+3.44%+4.32%+6.6%US$975.99US$61.21K
US$0.1027430%0%-0.77%-3.03%US$46.98US$1.22K
US$0.9981430%+0.01%-2.07%-1.28%US$175.42US$12.16K
US$1.5899420%0%+0.65%+1.67%US$190.78US$16.03K
US$0.0004172400%0%+0.62%+1.15%US$108.92US$21.39K
US$0.01057360%0%-0.65%-1.16%US$156.44US$11.5K
US$0.009507350%0%0%-1.33%US$10.66US$2.86K
US$0.002129350%0%-4.52%-3.87%US$3.6833US$79.01
US$0.01064320%0%+0.88%-0.23%US$100.43US$4.87K