GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนAurora

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาAuroraคือ 1,586ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$181.6K -24.84%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:1,586
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$181.6K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.20851600%-0.21%-1.01%-2.91%US$54.1KUS$741.2KUS$104.26M
US$1.00283200%-0.07%-0.07%0.01%US$35.68KUS$407.53KUS$1.94M
US$7.88931060%-1.23%-0.82%2.12%US$26.73KUS$799.67KUS$726.13K
US$1.00372460%0.06%0.05%-0.15%US$25.43KUS$360.01KUS$1.33M
US$0.002967410%-0.49%-1.06%0.37%US$2.25KUS$348.89KUS$1.22M
US$7.90871460%-0.86%-1.54%2.25%US$13.19KUS$265.81KUS$9.02M
US$1.00261130%0.06%0.06%0.16%US$8.14KUS$127.65KUS$1.96M
US$0.002989180%0%0.14%1.18%US$824.59US$61.9KUS$1.24M
US$0.01755230%0%0.49%3.17%US$202.80US$239KUS$430.47K
US$0.9975340%0%-0.47%0.11%US$507.99US$14.56KUS$3.37M
US$0.0002239130%0%-0.08%2.95%US$999.01US$221.32KUS$1.79M
US$0.2073240%0%-0.52%-3.17%US$280.62US$33.2KUS$29.37M
US$7.9087270%0%0.05%2.25%US$406.50US$26.38KUS$9.02M
US$7.9072190%0%-0.35%2.5%US$229.92US$20.03KUS$9.02M
US$0.9977260%0%0.47%-0.44%US$208.98US$8.01KUS$3.36M
US$1.0021290%0%0%0.04%US$220.49US$16.55KUS$3.38M
US$0.1047150%0.1%-7.74%-10.58%US$6.14KUS$98.72KUS$101.39K
US$8.0177160%0%0%3.03%US$191.12US$25.74KUS$9.14M
US$0.002981230%0%-0.71%0.4%US$1.04KUS$89.23KUS$1.22M
US$0.2087140%0%0%-2.66%US$63.22US$3.18KUS$29.61M