GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนBitkub Chain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBitkub Chainคือ 9,946ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$30.7K -54.59%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:9,946
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$30.7K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.034831510%-0.6%-0.6%0.15%US$3.81KUS$1.82MUS$6.97M
US$0.03504460%0.6%0.71%1.31%US$2.11KUS$660.38KUS$6.95M
US$0.0004318100%0%0%1.45%US$277.77US$156.81KUS$379.61K
US$2.0076510%0%0.6%0.88%US$1.89KUS$20.09MUS$29.53M
US$2.00761,7360%0%0.6%1.48%US$1.21KUS$1.75MUS$29.62M
US$0.03186190%0%0%-0.1%US$1.06KUS$419.93KUS$3.2M
US$2.00762050%0%0.6%1.48%US$27.82US$720.89KUS$29.62M
US$2.02560%0%0%1.4%US$84.59US$28.48KUS$26.63M
US$0.0021752660%0%0.6%1.49%US$42.29US$910.14KUS$475.24K
US$1.003630%0%0%0.6%US$17.23KUS$2.84MUS$23.48M
US$2.00763870%0.6%0.6%1.48%US$45.23US$962.68KUS$29.62M
US$0.00196730%0%0.6%1.48%US$5.3938US$758.91KUS$394.24K
US$0.0019191480%0%0.6%1.47%US$35.35US$1.01MUS$525.18K
US$2.00761950%0%0.6%1.48%US$27.75US$904.92KUS$29.62M
US$2.00764620%0%0.6%1.48%US$164.51US$1.11MUS$29.62M
US$0.0026671780%0%0.6%1.49%US$30.49US$794.16KUS$418.04K
US$0.0032633920%0%0.6%1.46%US$226.20US$1.19MUS$617.7K
US$0.0016921580%0%0.6%1.48%US$8.9874US$833.16KUS$439.16K
US$0.0014732260%0%0.6%1.46%US$60.56US$1.01MUS$521.61K
US$2.00761730%0%0.6%1.48%US$44.85US$1.05MUS$29.62M