ตลาด:ความโลภ
แก๊ส ETH:31 Gwei
เครือข่าย:114
Dex:824
กองทุน:2.17M
โทเค็น:1.91M
@GeckoTerminal
GeckoTerminal mobile logo
TXNS 24 ชั่วโมง:442
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$25.21K
US$0.0638060%
US$0.0121592-100%
US$0.053884+9.62%

กองทุนBitrock

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาBitrockคือ 442ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$25.21K -14.84%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Bitrock ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.00034472300%0%+0.22%+12.34%US$12.05KUS$75.79KUS$172.5K
US$0.00021281280%0%-63.31%-56.25%US$75.50US$0.00US$18.86
US$0.001142860%0%+15.17%+150.43%US$2KUS$3.47KUS$7.78K
US$0.062495310%0%+1.22%+5.14%US$287.93US$7.07KUS$49.84K
US$0.03696300%0%-3.18%+7.79%US$715.70US$4.87KUS$36.88K
US$0.092240%0%-3.16%+6.27%US$4.68KUS$149.47KUS$921.83K
US$0.0192797200%0%0%-100%US$119.08US$0.00US$0.0154908
US$1.09180%0%-3.36%-7.24%US$3.98KUS$20.87KUS$10.92K
US$1.9287160%0%+1.9%+15.14%US$1.42KUS$108.54KUS$191.8K
US$0.018177180%0%0%-100%US$129.21US$0.00US$0.0143001
US$0.000036470%0%0%+14.3%US$25.49US$0.00US$366.01
US$0.05388470%0%0%+9.62%US$26.21US$0.00US$458.02
US$0.012159260%0%0%-100%US$21.74US$0.00US$0.014125
US$0.05185940%0%+2.77%+10.74%US$53.46US$3.64KUS$9.38K
US$0.000985320%0%0%0%US$9.8983US$305.61US$261.97
US$1.678410%0%0%0%US$0.8151US$0.74US$166.59K
US$0.06787110%0%0%0%US$10.43US$721.95US$808.90
US$0.06380610%0%0%0%US$2.1153US$0.00US$481.78