GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนCanto

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาCantoคือ 31.69Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$16.32M +60.96%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Canto ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:31,689
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$16.32M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
ATOM
ATOM/WCANTO
+0.001248+0.02%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.170410,4750.12%7.37%4.03%-1.2%US$5.41MUS$6.52MUS$16.57M
US$1.009,4540%0.04%0%0%US$5.62MUS$1.16M>$999T
US$3,044.995,591-0.33%0.23%-1.09%-0.24%US$3.05MUS$3.95MUS$4.99M
US$8.16084,458-0.55%0.77%-1.22%0.02%US$1.69MUS$3.7MUS$2.02M
US$1.008140.35%0.02%0.02%-0.02%US$308.88KUS$1.49M>$999T
US$0.061449670%5.07%5.27%-1.66%US$303.18US$12.71KUS$128.54K
US$1.0056610.16%0.33%0.95%0.94%US$104.73US$975.42US$7.53M
US$0.000468258-0.03%4.33%4.07%-2.16%US$115.12US$28.63KUS$327.65K
US$1.0031560%0.11%0.72%0.06%US$82.57US$1.13K>$999T
US$0.061448520%4.73%6.11%-1.86%US$180.74US$3.34KUS$128.28K
US$1.0063490.26%-0.11%1.48%0.48%US$63.42US$922.37>$999T
US$1.012480.63%1.07%1.57%0.5%US$51.50US$586.40US$7.93M
US$0.170337-0.17%5.42%5.88%-1.43%US$34.71US$23.35KUS$16.56M
US$0.0004524340%0%-1.75%-8.58%US$191.79KUS$498.05KUS$2.92M
US$8.2089320%0.73%0.08%0.28%US$45.17US$796.51US$2.05M
US$1.005320%0.18%1.1%-0.14%US$47.81US$653.15US$7.64M
US$0.000473300%3.79%7.09%1.02%US$41.82US$826.57US$329.33K
US$0.9951290%0%-0.07%-0.66%US$14.93KUS$37.87KUS$7.46M
US$1.0172260%-0.92%-0.92%-0.01%US$30.23US$752.73US$7.62M
US$0.0004667190%2.49%5.65%-2.94%US$51.03US$1.11KUS$326.56K