ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:22 Gwei
เครือข่าย:98
Dex:558
กองทุน:1.61M
โทเค็น:1.43M
TXNS 24 ชั่วโมง: 4,078
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$2.5M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1.+23.97+1.33%
2.+0.04408+0.42%
3.+0.0005699+0.37%

ผู้ขาดทุนสูงสุด

1.-0.0002499-0.02%
2.-0.00008792-0.01%

กองทุนCanto

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาCantoคือ 4,078ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2.5M -36.84%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Canto ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$0.15451,260-0.02%+0.46%-0.08%+0.37%US$665.27KUS$10.27M
US$1.007020%0%0%-0.01%US$1.01MUS$10.62M
US$1,833.14580+0.07%+1.35%+1.4%+1.33%US$409.87KUS$6.93M
US$10.47481-0.27%+0.45%+0.58%+0.42%US$128.19KUS$4.06M
US$1.00182-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%US$192.43KUS$10.46M
US$0.00325178+0.1%+1.24%-2.06%-3.78%US$4.99KUS$185.26K
US$1,830.00640%0%+2.1%+0.18%US$6.43KUS$71.37K
US$0.1583500%0%-0.73%-1.74%US$5.35KUS$217.13K
US$0.1589450%+0.41%-0.32%-1.43%US$1.38KUS$70.98K
US$0.092454420%0%-36.74%-38.46%US$1.14KUS$5.22K
US$0.003242380%-0.21%-1.88%-4.14%US$3.8KUS$91.58K
US$0.996340%0%+0.6%-0.6%US$2.14KUS$51.74K
US$0.092416320%0%-38.09%-38.94%US$242.69US$852.65
US$0.9957300%-1%-0.83%-1%US$2.5KUS$72.79K
US$0.138529-0.67%+3.72%+3.22%+3.5%US$4.86KUS$81.18K
US$0.9988260%+0.12%+0.63%+0.17%US$3.83KUS$87.46K
US$1.0007240%+0.22%+1.02%+0.83%US$34.58KUS$720.66K
US$0.003234210%+0.66%-2.85%-4.9%US$1.69KUS$39.83K
US$0.993200%0%+0.41%-1.23%US$642.51US$37.89K
US$0.092472190%0%-36.12%-37.86%US$5.43KUS$31.99K