GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนConflux

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาConfluxคือ 3,345ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$711.88K +93.27%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:3,345
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$711.88K

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
ETH
ETH/USDT
+553.33+17.78%
2
WCFX
WCFX/WBTC
+0.0182+8.24%
3
WCFX
WCFX/USDT
+0.01798+8.14%
4
WCFX
WCFX/ETH
+0.01759+7.95%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.23884680%0.96%-0.78%7.95%US$197.1KUS$2.42MUS$7.58M
US$0.23895300.04%1%-1.31%8.14%US$111.4KUS$1.08MUS$7.58M
US$3.7208800%0%-0.58%5.58%US$1.47KUS$58.28KUS$1.11M
US$0.0675510%1.23%-2%2.93%US$3.77KUS$139.74KUS$1.35M
US$0.23884130%1%-0.82%7.95%US$97.56KUS$948.03KUS$7.58M
US$3,664.823860.11%0.77%-0.93%17.78%US$114.07KUS$1.1MUS$3M
US$1.8352660%0.59%1%9.91%US$845.67US$290.02KUS$820.09K
US$0.23913130.09%0.88%-1.19%8.24%US$102.49KUS$1.93MUS$7.58M
US$70,991.351360%0%-0.81%6.29%US$35.89KUS$1.02MUS$3.4M
US$0.23591520%0%-1.18%7.46%US$7.25KUS$439.64KUS$7.48M
US$0.23771400%0.47%-1.67%7.63%US$21.73KUS$482.53KUS$7.54M
US$0.0056831010%0.57%-0.57%8.88%US$4.12KUS$97.03KUS$1.69M
US$0.005669840%0%-0.17%7.88%US$2KUS$56.76KUS$1.67M
US$0.2719470%0%-1.71%6.74%US$1.35KUS$2.7MUS$5.51M
US$0.005642620%0%-2%8.76%US$1.52KUS$56.04KUS$1.67M
US$3.7084580%0%-1.15%5.54%US$928.81US$45.46KUS$1.11M
US$0.2713420%0%-2.5%6.21%US$1.02KUS$175.66KUS$5.51M
US$1.0004120%0.31%0.31%-0.49%US$1.76KUS$526.92KUS$1.13M
US$0.002409120%0%-0.65%6.67%US$273.04US$62.95KUS$199.23K
US$0.244980%0%-1.58%7.56%US$172.34US$2.34MUS$3.53M