GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนDogechain

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาDogechainคือ 4,755ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$153.85K -38.33%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Dogechain ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:4,755
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$153.85K

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
OMNOM
OMNOM/WWDOGE
+0.089703+16.68%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.076786660-0.18%1.9%10.06%16.68%US$108.25KUS$923.25KUS$67.9M
US$0.03233890%1.27%6.68%9.08%US$885.94US$42.8KUS$252.66K
US$0.00057670.204%800%1.75%5.75%7.51%US$14.5KUS$1.28MUS$97.85M
US$0.084047380%0%3.1%5.2%US$4.07KUS$325.25KUS$2.01M
US$0.0005797200-0.46%0.3%6.23%7.31%US$6.84KUS$43.36KUS$98.37M
US$0.0515190%0%2.87%4.79%US$88.95US$197.93KUS$299.47K
US$0.005151230%0%3.1%5.97%US$67.24US$28.8KUS$196.77K
US$0.0766961090%0%9.63%13.92%US$1.06KUS$1.94KUS$67.05M
US$0.00451540%0%0.56%4.16%US$71.44US$80.86KUS$428.72K
US$0.074782180%1.44%5.33%4.78%US$34.29US$16.84KUS$60.24K
US$0.0005625320%0%1.42%4.7%US$2.42KUS$22.1KUS$95.31M
US$0.0005782200.11%0.12%3.3%7.71%US$1.76KUS$375.9KUS$97.09M
US$0.1592640%1.54%4.43%6.67%US$121.32US$11.19KUS$2.67M
US$0.0001077100%0%1.13%3.38%US$44.35US$1.65KUS$6.35K
US$0.00006206260%0%6.46%-10.63%US$5.22KUS$87.64KUS$61.94K
US$0.0005667410%0%3.75%5.9%US$189.78US$4.58KUS$96.25M
US$0.0005603770%0%2.7%4.11%US$265.54US$1.13KUS$95.02M
US$0.000183110%0%3.54%7.68%US$14.86US$2.99KUS$13.75K
US$0.076777260%2.22%5.54%16.76%US$10.51US$83.88US$67.67M
US$0.0631762450%-1.81%112.78%113.16%US$2.23KUS$3.44KUS$31.71K