ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:34 Gwei
เครือข่าย:97
Dex:570
กองทุน:1.64M
โทเค็น:1.46M
TXNS 24 ชั่วโมง: 686
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$26.87K

กองทุนEOS EVM

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาEOS EVMคือ 686ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$26.87K -40.17%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$1.00253760%+0.37%+0.08%+0.26%US$11.38KUS$405.16K
US$0.99921770%-0.45%-0.14%+0.14%US$6.13KUS$392.56K
US$0.5034720%0%-0.58%+2.37%US$5.46KUS$34.51K
US$0.8893200%0%-0.34%+3.17%US$1.98KUS$55.11K
US$326.4011-28.82%-20.32%-20.32%-20.32%US$15.42US$7.8567
US$0.03272100%0%0%+2.34%US$78.13US$8.42K
US$0.0326280%0%0%+1.34%US$67.05US$2.95K
US$1,841.8980%0%0%-0.43%US$923.88US$112.07K
US$1,833.4960%0%0%-2.31%US$794.67US$54.05K
US$443.5140%-5.57%-5.57%-5.57%US$1.6441US$2.033
US$0.535220%0%0%-2.26%US$13.61US$187.01
US$0.236120%0%0%+3.45%US$5.0126US$18.22K
US$325.4620%0%0%-0.72%US$1.7691US$171.66
US$1,844.8410%0%0%0%US$15.65US$4.39K
US$1,844.9610%0%0%0%US$1.6228US$81.93
US$0.014551710%0%0%0%US$0.2033US$1.5066
US$0.06622710%0%0%0%US$7.3938US$5.22K
US$0.888210%0%0%0%US$2.0599US$156.32