ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:37 Gwei
เครือข่าย:97
Dex:570
กองทุน:1.64M
โทเค็น:1.46M
TXNS 24 ชั่วโมง: 1,507
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง: US$23.88K

กองทุนEvmos

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาEvmosคือ 1,507ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$23.88K -75.31%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กองทุน
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
US$0.0979153260%-0.53%+1.87%-0.37%US$812.41US$797.56
US$1.03371760%+0.3%+0.39%+0.6%US$11.25KUS$95.4K
US$0.014421680%-10.04%+14.18%-6.63%US$101.78US$52.91
US$1,907.181100%0%+0.76%+2.73%US$5.63KUS$40.82K
US$0.0978831060%+1.88%+2.89%+7.27%US$4.5193US$5.5474
US$0.1163740%0%-0.14%-1.03%US$343.40US$13.09K
US$0.097911560%+2.53%+2.57%+2.71%US$14.66US$21.17
US$0.0267500%-0.01%+3.52%-4.92%US$1.99KUS$55.59K
US$0.1163480%0%-2.06%-1.13%US$144.37US$3.24K
US$87.20450%0%-0.13%-0.24%US$8.0637US$19.69
US$0.5351410%+1.27%+4.8%-2.14%US$4.2694US$12.84
US$88.42380%0%+0.23%-0.17%US$7.1068US$17.21
US$0.097915370%-0.3%-0.3%+16.12%US$0.02701US$0.0587
US$0.2172360%+0.87%+0.87%+37.77%US$7.6119US$62.98
US$0.097821360%+1.54%+1.4%+4.47%US$0.2181US$1.7562
US$0.09781934+0.19%+0.19%+1.14%+9.91%US$0.04059US$0.1389
US$9.8453340%0%-0.03%+0.45%US$1.77KUS$76.87K
US$0.0000693330%+0.23%-0.18%+0.64%US$0.09083US$0.6908
US$0.00006951280%0%+0.95%+1.25%US$18.93US$1.25K
US$0.5367270%0%+0.03%+1.21%US$16.59US$43.02