ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:7 Gwei
เครือข่าย:110
Dex:734
กองทุน:2M
โทเค็น:1.77M

กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก BNB Chain

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ BNB Chain จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน BNB Chain ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
6 นาทีที่ผ่านมาUS$0.27185+47.79%+47.79%+47.79%+47.79%US$24.87KUS$213.1KUS$269.04K
7 นาทีที่ผ่านมาUS$0.012212210%0%0%0%US$0.06348US$423.34US$211.73
7 นาทีที่ผ่านมาUS$0.06983716+61.69%+61.69%+61.69%+61.69%US$1.58KUS$14.58KUS$10.24K
11 นาทีที่ผ่านมาUS$0.06762420%+1.41%+1.41%+1.41%US$0.1058US$0.00008US$7.6533
13 นาทีที่ผ่านมาUS$0.010384119-1.83%+1182.7%+1182.7%+1182.7%US$43.73US$13.96US$26.77
14 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0692540%+37.92%+37.92%+37.92%US$1.1556US$12.88US$9.8062
25 นาทีที่ผ่านมาUS$0.07842242+1.54%+77.59%+77.59%+77.59%US$3.9KUS$8.31KUS$5.92K
29 นาทีที่ผ่านมาUS$0.06727151+41.39%+213.11%+213.11%+213.11%US$4.82KUS$7.87KUS$7.29K
34 นาทีที่ผ่านมาUS$0.085003130%-8.67%-8.67%-8.67%US$2.3253US$9.5323US$4.8021
34 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0000364420+9.53%+69.73%+69.73%+69.73%US$9.92KUS$51.52KUS$37.64K
38 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0141932240%-100%-100%-100%US$338.26KUS$0.00US$0.0233583
39 นาทีที่ผ่านมาUS$0.77961,006+74.52%+1369.21%+1369.21%+1369.21%US$1.22KUS$3.64KUS$7.81K
39 นาทีที่ผ่านมาUS$0.08579244+15.26%+347.94%+347.94%+347.94%US$1.07KUS$3.02KUS$5.97K
44 นาทีที่ผ่านมาUS$0.08548360%+3.91%+3.91%+3.91%US$0.5073US$9.961US$5.2426
46 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0097118+0.97%+5.55%+5.55%+5.55%US$43.47US$1.89KUS$9.91K
47 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05761662+3.71%+66.72%+66.72%+66.72%US$23.15KUS$38.41KUS$25.32K
54 นาทีที่ผ่านมาUS$0.052523340%+238.38%+238.38%+238.38%US$818.53US$2.5KUS$2.62K
56 นาทีที่ผ่านมาUS$0.07507320%-0.39%-0.39%-0.39%US$0.4225US$0.00034US$5.09K
56 นาทีที่ผ่านมาUS$0.012314210%-100%-100%-100%US$655.29US$0.00US$0.014959
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.08162241+16.94%+50.82%+50.82%+50.82%US$280.45US$2.65KUS$1.65K