ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:10 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:727
กองทุน:1.98M
โทเค็น:1.75M

กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก Core

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ Core จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน Core ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
51 นาทีที่ผ่านมาUS$0.8851200%+7.91%+7.91%+7.91%US$883.21US$19.62KUS$44.26M
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.051099180%+29.15%+29.15%+29.15%US$20.67US$193.22US$11.05K
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0000592432+6.91%+245.92%+245.92%+245.92%US$24.41US$57.09US$60.29
1 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$2.5527600%+16.5%+45.1%+45.1%US$492.04US$2.76KUS$1.7K
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.000777910%0%0%0%US$0.002306US$0.00649US$6.22K
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.01468180%-67.31%-69.03%+149.96%US$3.9368US$2.2137US$2.5674
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.02117340%0%-3.58%+16263.54%US$7.0138US$5.8156US$39.70
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.1808770%-10.84%+8.65%+12.86%US$1.36KUS$782.33US$3.7M
15 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.01408540%0%0%+2645.39%US$13.71US$4.9348US$13.70
17 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.5751232+42.75%-46.55%-62.55%+14084.84%US$130.60US$16.29US$168.30
18 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.00005746410%0%0%-99.67%US$14.78US$0.5804US$0.04668
20 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.5461160%0%0%+1399.76%US$6.566US$0.00534US$31.72
22 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.4816350%0%0%+734.56%US$6.9203US$0.00286US$5.6115
1 วันที่ผ่านมาUS$0.0004805320%+0.9%+0.9%+249.05%US$4.2051US$5.8502US$6.7103
1 วันที่ผ่านมาUS$1.0081250%0%0%+1567.47%US$0.1637US$0.09438>$999T
1 วันที่ผ่านมาUS$0.013638900%0%0%0%US$0.00US$0.00US$39.79
1 วันที่ผ่านมาUS$0.980500%0%0%0%US$0.00US$0.00US$424.85K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.051685190%0%0%+2.17%US$1.53KUS$0.00US$0.00
1 วันที่ผ่านมาUS$0.05170620%0%0%-0.28%US$0.9678US$0.01283US$16.43K
1 วันที่ผ่านมาUS$0.00812160%0%0%-7.6%US$3.1531US$0.0022US$6.7901