ตลาด:เป็นกลาง
แก๊ส ETH:15 Gwei
เครือข่าย:110
Dex:734
กองทุน:2M
โทเค็น:1.77M

กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก Ethereum

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ Ethereum จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน Ethereum ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
13 นาทีที่ผ่านมาUS$0.010897528+259.81%+259.81%+259.81%+259.81%US$1.96KUS$8.23KUS$8.97K
14 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0329649+107.79%+119.95%+119.95%+119.95%US$45.62KUS$32.86KUS$314.52K
17 นาทีที่ผ่านมาUS$0.051792370%-15.59%-15.59%-15.59%US$2.32KUS$0.00US$1.77K
20 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05352980%+5.36%+5.36%+5.36%US$205.39US$0.00US$3.51K
22 นาทีที่ผ่านมาUS$0.08181110%+6.95%+6.95%+6.95%US$312.67US$3.49KUS$1.84K
25 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00001035180%+499.31%+499.31%+499.31%US$2.74KUS$8.78KUS$11.63K
26 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00446510%+78.68%+78.68%+78.68%US$2.25KUS$0.00US$4.25K
28 นาทีที่ผ่านมาUS$0.08129420%+0.43%+0.43%+0.43%US$41.29US$0.00US$1.28K
29 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05770346-22.59%+120.57%+120.57%+120.57%US$5.74KUS$10.01KUS$7.78K
32 นาทีที่ผ่านมาUS$0.013396386-100%-100%-100%-100%US$17.28KUS$0.3339US$0.0000167
32 นาทีที่ผ่านมาUS$0.009403480%+177.96%+177.96%+177.96%US$5.2KUS$0.00US$11.8K
35 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0001503286-33.57%+634.95%+634.95%+634.95%US$36.54KUS$9.09KUS$14.66K
37 นาทีที่ผ่านมาUS$0.0515051260%-35.54%-35.54%-35.54%US$24.34KUS$1.05KUS$783.77
43 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00133360%+68.18%+68.18%+68.18%US$17.03KUS$0.00US$31.33K
45 นาทีที่ผ่านมาUS$0.06145588-18.2%+6421.17%+6421.17%+6421.17%US$191.73KUS$37.95KUS$145.16K
46 นาทีที่ผ่านมาUS$0.093671320%+84.62%+84.62%+84.62%US$1.6KUS$0.00US$3.65K
48 นาทีที่ผ่านมาUS$0.000124316+11.81%+4266.95%+4266.95%+4266.95%US$93.89KUS$35.8KUS$123.67K
49 นาทีที่ผ่านมาUS$0.062592265-26.16%+1079.55%+1079.55%+1079.55%US$36.7KUS$11.9KUS$26.2K
50 นาทีที่ผ่านมาUS$0.00001528440%+400.95%+400.95%+400.95%US$6.13KUS$0.00US$15.09K
55 นาทีที่ผ่านมาUS$0.05750390%-0.62%-0.62%-0.62%US$592.04US$13.3KUS$6.69K