ตลาด:ความกลัว
แก๊ส ETH:9 Gwei
เครือข่าย:109
Dex:724
กองทุน:1.97M
โทเค็น:1.75M

กลุ่มคริปโตใหม่ที่เพิ่งเพิ่มจาก opBNB

สำรวจพูลที่เพิ่มล่าสุดใน DEX ของ opBNB จัดเรียงรายการตามปริมาณหรือจำนวนธุรกรรมเพื่อค้นหาคู่เงินคริปโตใหม่บน opBNB ที่กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมในขณะนี้

กองทุน
เวลาที่สร้างขึ้น
ราคา
TXNS 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
5 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.052066590%+14.99%+337.42%+337.42%US$1.16KUS$1.78KUS$2.06K
12 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111503900%0%0%-100%US$9.35KUS$0.00142US$0.092359
12 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111562880%0%0%-100%US$9.67KUS$0.00142US$0.09236
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111521910%0%0%-100%US$9.59KUS$0.00141US$0.092355
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011157890%0%0%-100%US$10.01KUS$0.00142US$0.09236
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0042262460%0%0%+88.22%US$248.65US$0.2767US$422.41
13 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111511940%0%0%-100%US$9.8KUS$0.00142US$0.092361
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111492890%0%0%-100%US$9.43KUS$0.00141US$0.092355
14 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011156900%0%0%-100%US$9.61KUS$0.00141US$0.092349
15 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111537900%0%0%-100%US$10.13KUS$0.00142US$0.092359
15 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.071182120%0%0%+27.57%US$18.93US$0.00998US$120.22
15 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.01140275940%0%-100%-100%US$65.36KUS$0.02733US$0.078524
15 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111546860%0%0%-100%US$9.67KUS$0.00142US$0.092364
16 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.011138690%0%0%-100%US$7.71KUS$0.00142US$0.09236
16 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111545900%0%0%-100%US$9.99KUS$0.00141US$0.092358
16 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111467920%0%0%-100%US$9.15KUS$0.00141US$0.092349
17 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111523880%0%0%-100%US$9.71KUS$0.00141US$0.092351
18 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111211830%0%-100%-100%US$2.76KUS$0.00077US$0.093825
18 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111533920%0%0%-100%US$9.66KUS$0.00142US$0.092366
18 ชั่วโมงที่ผ่านมาUS$0.0111515880%0%0%-100%US$9.56KUS$0.00142US$0.092369