GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนFantom

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาFantomคือ 28.67Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.84M -54.16%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Fantom ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:28,668
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.84M
1
s
sFTMx/WFTM
US$0.069823+46.43%
2
T
TWIX/WFTM
US$0.0840880%
3
s
sFTMx/WFTM
US$0.067533+21.55%
4
F
FF/WFTM
US$0.068652+61.23%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
USDC
USDC/WFTM
+0.004052+0.41%
2
axlUSDC
axlUSDC/WFTM
+0.00387+0.39%
3
axlUSDC
axlUSDC/WFTM
+0.003559+0.36%
4
axlUSDC
axlUSDC/WFTM
+0.001634+0.16%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0529998470.46%0.56%-0.32%-16.35%US$288.99KUS$420.96KUS$2.99M
US$0.014935890%0.78%-1.95%-5.39%US$94.78KUS$4.49MUS$27.05M
US$0.1792570%0%-9.06%-13.84%US$17.72KUS$219.77KUS$4.25M
US$0.0096781,1980.17%1.08%-4.44%-14.27%US$196.55KUS$268.44KUS$9.66M
US$14.541,6300.19%0.57%-0.45%-5.01%US$154.86KUS$5.77MUS$77.67M
US$0.33261550%0%-3.02%-5.68%US$29.45KUS$898.63KUS$9.76M
US$2.1342210-0.39%-0.19%-2.25%-6.12%US$55.89KUS$6.26MUS$29.22M
US$0.84733950%0.43%-1.62%-5.92%US$36.18KUS$268.18KUS$86.05M
US$0.18072320%3.92%-9%-13.29%US$21.57KUS$77.38KUS$4.21M
US$0.0122267520%0.8%-1.88%-3.22%US$8.24KUS$187.77KUS$2.27M
US$0.84665920%0.25%-2.44%-4.95%US$48.17KUS$968.38KUS$85.97M
US$1,042.941480%3.12%-2.02%-1.14%US$40.72KUS$861.44KUS$2.5M
US$0.068932732-0.02%-0.16%-5.66%-16.83%US$62.17KUS$59.77KUS$374.45K
US$0.006282330%2.08%-0.63%-8.17%US$23.85KUS$544.87KUS$5.57M
US$0.9976874-0.38%-0.41%0.01%-0.04%US$224.33KUS$1.21MUS$13.19M
US$0.00017280%0%-0.2%-11.54%US$3.45KUS$74.54KUS$365.94K
US$0.081269330%0%-2.92%-14.62%US$3.22KUS$70.45KUS$619.57K
US$1.00178450.01%0.43%0.4%0.41%US$174.12KUS$1.53MUS$13.2M
US$0.021055850.4%0.74%-1.5%-5.92%US$15.06KUS$2.93MUS$8.12M
US$0.01495340%0.56%-1.14%-5.31%US$407.30US$28.79KUS$27.02M