GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนFuse

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาFuseคือ 23.28Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$272.83K +13.87%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Fuse ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:23,284
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$272.83K
1
t
test/USDC
US$1.01670%
2
G$
G$/WFUSE
US$0.00003759-0.41%
3
USDC
USDC/USDT
US$1.01190%
4
WFUSE
WFUSE/VOLT
US$0.049950%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.00970.01%6,994-0.02%-0.96%-0.69%0.66%US$86.92KUS$78.18KUS$730.62K
US$3,140.110.3%1,161-0.6%-0.7%-0.68%6.45%US$22.67KUS$91.16KUS$513.33K
US$1.01033110%-0.17%-1.11%1.24%US$9.3KUS$64.72KUS$965K
US$0.00010550.3%1,0480.61%-0.15%0.89%-9.36%US$15.36KUS$20.16KUS$872.19K
US$3,140.110.3%1,1010%-0.1%-1.14%6.45%US$13.5KUS$52.93KUS$513.26K
US$1.00850.3%1,144-0.06%-1.28%-1.54%0.52%US$962.48US$40.1KUS$966.44K
US$0.050061700%-0.16%0.33%-1.81%US$3.67KUS$39.3KUS$879.64K
US$0.00010511740%-0.62%-0.17%-9.79%US$2.22KUS$24.64KUS$871.61K
US$1.01591340%0%0.48%1.52%US$3.77KUS$45.55KUS$102.16K
US$0.00010550.3%1,0390.01%0.5%0.23%-9.35%US$4.29KUS$5.72KUS$872.33K
US$3,177.90790%0%-0.2%5.76%US$906.46US$20.53KUS$431.38K
US$1.0156680%0%0.3%0.99%US$964.34US$27.36KUS$227.34K
US$1.01250.01%6,879-0.02%-0.96%-0.69%0.67%US$90.86KUS$8.02KUS$3K
US$68,384.11350%0%-0.67%4.16%US$1.17KUS$243.33KUS$218.4K
US$0.05007340%0%0.21%-1.95%US$709.78US$21.04KUS$879.86K
US$578.35360%0%0%-0.4%US$143.34US$34.56KUS$106.76K
US$0.05009460%0%0.35%-1.55%US$101.29US$5.79KUS$880.23K
US$0.5166450%0.04%0.35%-0.96%US$279.23US$29.91KUS$1.57M
US$0.00003805580%0%0.75%-0.79%US$272.42US$3.57KUS$160.39K
US$0.1202600%0.13%1.62%3.18%US$141.81US$6.14KUS$5.11M