GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
U
W

USDT
/
WFX

Tether USDราคา (USDT)
US$1.0065
8.2269 WFX


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$44.01K
สภาพคล่อง
US$871.79K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 ปี
FDV
US$663.56K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$663.56K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$44.01K
143
ซื้อ
ขาย
89
54

USDT/WFXแผนภูมิราคา

สถิติราคาUSDT/WFX

ราคาปัจจุบันของUSDT (USDT/WFX) ในFx Swap คือ US$1.0065 ราคาขึ้น 0.35% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$44,010.21 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 143 ที่อยู่สัญญา USDT/WFXคือ0xb08fd050f877eb0677bf34537c386a720becbc7b โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$665.55Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$871.79K