GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนFunction X

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาFunction Xคือ 3,040ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$38.33K -47.03%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:3,040
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$38.33K
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0001257701.14%-0.24%0.9%4.11%US$7.38KUS$45.01KUS$29.14K
US$0.075055090%-0.16%0.14%0.18%US$22.26KUS$338.74KUS$697.73K
US$0.0002316140%0%-0.1%0.3%US$145.62US$97.3KUS$222.88K
US$0.00030371220%-0.47%-0.31%-0.29%US$158.98US$133.62KUS$2.09M
US$1.0127600%0%-0.21%0.67%US$6.24KUS$955.26KUS$735.43K
US$0.0532561130%-0.31%-0.38%-0.43%US$145.76US$12.29KUS$32.46K
US$0.0002311120%0%-0.06%0.36%US$139.90US$1.19KUS$223.06K
US$3,132.69250%0%0.33%0.7%US$470.00US$1.01MUS$650.66K
US$0.0639681150.53%0.2%2.01%2.04%US$96.81US$2.42KUS$3.96K
US$0.051422290%0%0.12%-0.61%US$79.97US$4.19KUS$9.79K
US$0.0001568190%0%-0.24%0.08%US$7.2761US$1.6KUS$4.69K
US$0.601640%0%0%-0.89%US$56.49US$435.7KUS$444.36K
US$0.062631760%-1.32%-3.13%3.59%US$44.76US$191.88US$263.15
US$355.60650%0%-14.88%-4.08%US$120.97US$155.45US$362.11
US$0.01307450%0.17%1.45%-3.13%US$28.98US$447.75US$326.57
US$0.3109440%-0.49%-0.16%-2.79%US$31.54US$443.09US$404.59
US$0.075803380%0%0.29%1.79%US$28.57US$594.66US$579.79
US$0.0004347120%0%0.67%-0.53%US$16.67US$11.43KUS$484.31K
US$0.061968390%0%-4.32%-5.53%US$26.02US$238.18US$197.01
US$0.02541380%0%0.23%-1.34%US$23.60US$311.52US$304.85