ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนMoonbeam

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาMoonbeamคือ 6,683ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$3.11M -38.39%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Moonbeam ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:6,683
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$3.11M
1
WELL
WELL/axlUSDC
US$0.009410%
2
CP
CP/xcUSDT
US$0.02728-1.06%
3
CP
CP/xcUSDC
US$0.027260%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
FRAX
FRAX/WGLMR
+0.007804+0.78%
2
U
USDC/WGLMR
+0.005798+0.58%
กองทุน
ราคา
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.0074828+0.05%+0.76%+0.38%+0.58%US$577.4KUS$251.61KUS$3.07M
US$8.49126680%+0.35%+1.13%-2.03%US$551.85KUS$368.26KUS$8.41M
US$1.00845900%+0.13%+0.24%-0.01%US$360.51KUS$183.77KUS$3.06M
US$8.44175880%-0.09%+1.07%-2.6%US$653.94KUS$1.37MUS$8.36M
US$2.7394450%+0.28%+0.07%-3.05%US$136.34KUS$614.7KUS$31.63M
US$0.0096292800%+0.66%+2%+2.07%US$33.29KUS$358.37KUS$48.28M
US$1.00722580%+0.83%+1.04%+0.78%US$98.78KUS$1.21MUS$5.34M
US$1.00841780%+0.11%+0.5%+0.96%US$35.87KUS$39.92KUS$192.24K
US$3,449.011690%0%+2.35%-1.63%US$92.41KUS$67.51KUS$5.62M
US$1.00251630%-0.03%+0.38%-1.25%US$37.82KUS$25.52KUS$91.17K
US$61,424.691290%0%+0.13%-1.73%US$33.13KUS$64.75KUS$10.84M
US$1.00361180%-0.13%+0.3%-0.66%US$23.61KUS$28.95KUS$91.22K
US$8.39571140%0%-0.05%-3.48%US$40.14KUS$57.99KUS$8.36M
US$9.1545930%+0.1%+1.38%-2.92%US$52.08KUS$1.28MUS$1.22M
US$1.003910%-0.93%+0.36%-0.21%US$15.68KUS$30.41KUS$91.17K
US$8.4668820%0%+0.86%-3.39%US$4.83KUS$120.68KUS$8.41M
US$0.06039820%+0.07%+0.72%-0.91%US$14.53KUS$75.61KUS$2.26M
US$8.4827810%0%+0.02%-4.23%US$49.98KUS$1.95MUS$2.39M
US$8.4752810%0%-0.11%-3.98%US$36.06KUS$154.5KUS$2.4M
US$1.0029670%-0.35%-0.15%-0.06%US$39.67KUS$220.46KUS$191.04K