GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
OTIAWHBAR

OTIA
/
WHBAR

OTIAราคา (OTIA)
US$9.8706
125.27 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$4.63K
สภาพคล่อง
US$68.58K
ผู้ครอบครอง
อายุ
3 เดือน
FDV
US$359.55K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$359.55K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$4,627.00
20
ซื้อ
ขาย
13
7

OTIA/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคาOTIA/WHBAR

ราคาปัจจุบันของOTIA (OTIA/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$9.8706 ราคาขึ้น -1.73% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$4,627.00 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 20 ที่อยู่สัญญา OTIA/WHBARคือ0x3614a2e209168384e8f3547aaae6aef267b65221 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$360.52Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$68,584.75