GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนSaucerSwap V1

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSaucerSwap V1คือ 4,749ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$661.1K -31.7%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:4,749
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$661.1K
1
C
CDL/WHBAR
US$0.00001851-16.03%
2
P
PAL/WHBAR
US$0.00001034+165.25%
3
H
HIE/WHBAR
US$0.05194-17.93%
4
G
GOM/WHBAR
US$0.053187+10.7%

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
KARATE
KARATE/WHBAR
+0.00001587+1.31%
2
USDC
USDC/WHBAR
+0.00841+0.84%
3
SAUCE
SAUCE/WHBAR
+0.0002112+0.2%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$18.54840%0.09%-3.53%1.38%US$26.27KUS$98.44KUS$677.61K
US$0.001731820%1.53%-0.18%-3.16%US$51.97KUS$745.02KUS$11.72M
US$0.001988950%1.39%2.64%2.08%US$17.43KUS$370.67KUS$19.82M
US$0.10792980.06%0.15%2.01%0.2%US$69.29KUS$14.51MUS$81.76M
US$0.00001607580%0%1.63%-2.11%US$8.4KUS$327.05KUS$1.61M
US$0.01904660%0.71%1.56%1.33%US$4.8KUS$569.62KUS$1.72M
US$0.00003439170%0%0.79%-0.55%US$1.14KUS$57.22KUS$344.4K
US$0.0012261820%-1.16%1.12%1.31%US$63.33KUS$223.04KUS$40.53M
US$0.000303520%0.42%0.76%0.59%US$3.91KUS$65.59KUS$1.75M
US$0.02388520%0.45%1.12%-9.18%US$16.82KUS$274.99KUS$3.81M
US$0.0513331520%-3.46%-1.22%7.01%US$10.52KUS$21.34KUS$132.97K
US$0.02084660%0%2.75%-3.1%US$12.75KUS$212.5KUS$20.85M
US$0.0013112530.07%1.26%4.15%3.6%US$41.25KUS$245.45KUS$65.36M
US$0.0005717250%0.11%3.39%1.04%US$1.18KUS$29.36KUS$38.08K
US$1.00722770%0.57%0.62%0.84%US$201.73KUS$4.29MUS$251.06M
US$0.00003298120%0%0.93%-0.66%US$126.94US$3.13KUS$26.32K
US$0.0566921020%-2.21%32.93%5.68%US$5.39KUS$11.02KUS$33.46K
US$0.02592110%-0.31%0.65%0.64%US$1.04KUS$1.05MUS$64.99M
US$0.00405340%0%0%6.67%US$1.48KUS$39.93KUS$40.05M
US$0.3333620%1.37%0.4%1.27%US$1.17KUS$11.41KUS$2.22M