GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SAUCEUSDC

SAUCE
/
USDC

SAUCEราคา (SAUCE)
US$0.05512
0.05514 USDC


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$6.17K
สภาพคล่อง
US$31.34K
ผู้ครอบครอง
อายุ
7 เดือน
FDV
US$42.21M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$36.61M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$6,167.30
52
ซื้อ
ขาย
34
18

SAUCE/USDCแผนภูมิราคา

สถิติราคาSAUCE/USDC

ราคาปัจจุบันของSAUCE (SAUCE/USDC) ในSaucerswap V2 คือ US$0.05512 ราคาขึ้น 3.41% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$6,167.30 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 52 ที่อยู่สัญญา SAUCE/USDCคือ0x36acdfe1cbf9098bdb7a3c62b8eaa1016c111e31 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$42.28Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$31,340.66