GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
SAUCEINUSAUCE

SAUCEINU
/
SAUCE

SAUCEINUราคา (SAUCEINU)
US$0.059015
0.0001496 SAUCE


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$8.81K
สภาพคล่อง
US$176.87K
ผู้ครอบครอง
อายุ
8 เดือน
FDV
US$901.54K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$901.54K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$8,805.94
82
ซื้อ
ขาย
38
44

SAUCEINU/SAUCEแผนภูมิราคา

สถิติราคาSAUCEINU/SAUCE

ราคาปัจจุบันของSAUCEINU (SAUCEINU/SAUCE) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.000009015 ราคาขึ้น 3.36% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$8,805.94 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 83 ที่อยู่สัญญา SAUCEINU/SAUCEคือ0x5d6be6a0ebd520041f9d174cf665e4e96659b9d3 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$901.54Kและกลุ่มสภาพคล่องของ US$176.87K