GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
$HEXAWHBAR

$HEXA
/
WHBAR

HEXAราคา ($HEXA)
US$0.0004747
0.006039 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$422.36
สภาพคล่อง
US$22.51K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$31.64K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$31.64K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$422.36
10
ซื้อ
ขาย
5
5

$HEXA/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคา$HEXA/WHBAR

ราคาปัจจุบันของ$HEXA ($HEXA/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.0004747 ราคาขึ้น 4.23% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$422.36 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 10 ที่อยู่สัญญา $HEXA/WHBARคือ0x8b5d71095c1b492c41957f3ec727610f89d0c901 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$31,644.06และกลุ่มสภาพคล่องของ US$22,505.73