GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
VRJAM(BLUE)WHBAR

VRJAM(BLUE)
/
WHBAR

VRJAM Blueราคา (VRJAM(BLUE))
US$0.00278
0.03224 WHBAR


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$865.21
สภาพคล่อง
US$30.33K
ผู้ครอบครอง
อายุ
2 เดือน
FDV
US$29.39M
มูลค่าตามราคาตลาด
US$29.39M
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$865.21
2
ซื้อ
ขาย
2
0

VRJAM(BLUE)/WHBARแผนภูมิราคา

สถิติราคาVRJAM(BLUE)/WHBAR

ราคาปัจจุบันของVRJAM(BLUE) (VRJAM(BLUE)/WHBAR) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.00278 ราคาขึ้น 7.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$865.21 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 2 ที่อยู่สัญญา VRJAM(BLUE)/WHBARคือ0xc245089153a6cebfdf9cffb31727d5b7e398b1f3 โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$27.8Mและกลุ่มสภาพคล่องของ US$30,326.73