GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น
W
H

Worm
/
HSUITE

SilkWorm ราคา (Worm)
US$0.057783
0.00938 HSUITE


ปริมาณ 24 ชั่วโมง
US$390.12
สภาพคล่อง
US$10.55K
ผู้ครอบครอง
อายุ
1 เดือน
FDV
US$38.92K
มูลค่าตามราคาตลาด
US$38.92K
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณTxns
US$390.12
12
ซื้อ
ขาย
6
6

Worm/HSUITEแผนภูมิราคา

สถิติราคาWorm/HSUITE

ราคาปัจจุบันของWorm (Worm/HSUITE) ในSaucerSwap V1 คือ US$0.000007783 ราคาขึ้น -0.23% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายงานปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ US$390.12 โดยมีธุรกรรมทั้งหมด 12 ที่อยู่สัญญา Worm/HSUITEคือ0xdf4b1ce40afb0845a2f4b268774fe2ed522331cc โดยมี Fully Diluted Valuation (FDV) US$38,917.32และกลุ่มสภาพคล่องของ US$10,552.41